Een pensioenovereenkomst die de mogelijkheid biedt pensioenaanspraken te korten als de financiële resultaten van de bv daartoe aanleiding geven, voorkomt niet dat de dga moet afrekenen bij prijsgeven van het pensioen. En dan is de hele aanspraak belast!

In deze zaak ging het om een dga die pensioen in eigen beheer had opgebouwd. Toen zijn pensioen inging, werd dit niet uitgekeerd gezien de financiële situatie van de BV. De inspecteur corrigeerde daarom zijn belastbare box 1 inkomen met het bedrag dat de bv aan pensioen had moeten uitkeren. De dga was het daar niet mee eens aangezien de pensioenbrief de mogelijkheid bood om de pensioenrechten te beperken als de financiële resultaten van de bv daartoe aanleiding gaven. Rechtbank Den Haag oordeelde echter dat de pensioenaanspraak was prijsgegeven zodat de aanspraak moest worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Daarnaast was niet aannemelijk dat sprake was van ‘niet voor verwezenlijking vatbare rechten’, aangezien de bv een grote vordering op de dga had. Dat de pensioenbrief de mogelijkheid bood pensioenaanspraken te korten was niet relevant volgens de rechtbank aangezien deze inhoud speelde tussen werkgever en werknemer. De inspecteur had daarom de waarde van de hele pensioenaanspraak tot het belastbare box 1 inkomen moeten rekenen. Aangezien de inspecteur slechts het over 2013 uit te keren pensioenbedrag tot het belastbare inkomen had gerekend, was de aanslag niet te hoog vastgesteld.

Heeft u meer vragen over uw pensioen in eigen beheer, neem dan contact met ons op.