Dat zou je kunnen opmaken uit een recent arrest van het Hof in ’s-Hertogenbosch. Die heeft geoordeeld dat een de vrijwillige vertrekregeling niet een verkapt vroegpensioen hoeft te zijn. Indien het doel niet is om een vroegpensioen uit te keren, zou er geen boete hoeven volgen. Op basis van deze jurisprudentie is de boete die de Belastingdienst zichzelf heeft opgelegd, niet meer nodig.

Ter informatie: De Belastingdienst heeft zichzelf een boete opgelegd van rond de €200mln. De dienst is namelijk van mening dat de vrijwillige vertrekregeling als regeling voor vervroegde uittreding (rvu) kwalificeert, omdat deze in de praktijk zo uitpakt. In dat geval moet de werkgever een fiscale boete van 52% betalen over de vertrekvergoeding.

Indien u vragen heeft of uw vertrekregeling onder een rvu valt, neemt u dan contact met ons op.